Wdrażanie systemów jakości i bezpieczeństwa

Audyt kostki

Audyty :

Audyt jest najbardziej rozpowszechnioną formą weryfikacji oraz doskonalenia systemów jakości i bezpieczeństwa żywności. Jeżeli jest wykonywany przez kompetentnych i niezależnych audytorów może przyczynić się do zmniejszenia ryzyka wystąpienia zagrożeń oraz do doskonalenia i optymalizacji procesów w firmie. 

Audytorzy AGRO ADVICE mają kompetencje by na zlecenie klienta wykonywać audyty dotyczące następujących obszarów:
  • z zakresu systemu bezpieczeństwa żywności w stosunku do wymagań standardów tj. BRC, IFS, ISO 22000; 
  • z zakresu systemu bezpieczeństwa żywności w stosunku do wymagań standardów sieci handlowych tj. TPPS i TFMS sieci TESCO; 
  • z zakresu zakładowego systemu obrony żywności Food Defense w stosunku do wymagań stawianych przez klientów; 
  • z zakresu zakładowego systemu zwalczania szkodników w stosunku do wymagań standardu BRC. 

Przebieg procesu audytu wewnętrznego: 
1) Ustalenie zakresu audytu, czasu audytu oraz jego kosztów. 
2) Wysłanie pisemnego potwierdzenia przyjęcia zlecenia wraz z opisem zakresu audytu i czasem trwania. 
3) Zapoznanie się audytora z audytowanym obszarem (opracowanie listy pytań).  
4) Przeprowadzenie audytu wewnętrznego. 
5) Opracowanie raportu z audytu, wniosków, rekomendacji.

Świadczymy usługi na obszarze całego kraju. Nasi pracownicy są do Państwa dyspozycji. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług.