Audyty wewnętrzne

Audit

Audyt jest najbardziej rozpowszechnioną formą weryfikacji oraz doskonalenia systemów jakości i bezpieczeństwa żywności. Jeżeli jest wykonywany przez kompetentnych i niezależnych audytorów może przyczynić się do zmniejszenia ryzyka wystąpienia zagrożeń oraz do doskonalenia i optymalizacji procesów w firmie.

Audytorzy AGRO ADVICE mają kompetencje by na zlecenie klienta wykonywać audyty dotyczące następujących obszarów:
• z zakresu systemu bezpieczeństwa żywności w stosunku do wymagań standardów tj. BRC, IFS, ISO 22000;
• z zakresu systemu bezpieczeństwa żywności w stosunku do wymagań standardów sieci handlowych tj. TPPS i TFMS sieci TESCO;
• z zakresu zakładowego systemu obrony żywności Food Defense w stosunku do wymagań stawianych przez klientów;
• z zakresu zakładowego systemu zwalczania szkodników w stosunku do wymagań standardu BRC.

Przebieg procesu audytu wewnętrznego:
1) Ustalenie zakresu audytu, czasu audytu oraz jego kosztów.
2) Wysłanie pisemnego potwierdzenia przyjęcia zlecenia wraz z opisem zakresu audytu i czasem trwania.
3) Zapoznanie się audytora z audytowanym obszarem (opracowanie listy pytań).
4) Przeprowadzenie audytu wewnętrznego.
5) Opracowanie raportu z audytu, wniosków, rekomendacji.

Świadczymy usługi na obszarze całego kraju. Nasi pracownicy są do Państwa dyspozycji. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

Wstecz