W naszej ofercie znajdują się:

System

Wdrażanie systemów
Interpretowanie wymagań, opracowywanie dokumentacji, kompleksowa pomoc, dzielenie się wiedzą, pełna weryfikacja.

Szczegóły
Audit

Audyty wewnętrzne
Weryfikacja oraz doskonalenie stosowanych systemów jakości oraz bezpieczeństwa żywności. Optymalizacja procesów.

Szczegóły
Lab

W zakresie badań:
Dojazd w celu poboru próbek, przebadanie pobranych próbek w laboratorium, dostarczenie wyników do klienta.

Szczegóły
Biolog

Biolog terenowy
Inspekcje w zakładach spożywczych, udoskonalanie systemów bezpieczeństwa, określanie aktywności szkodników.

Szczegóły
Murarka

Murarka ogrodowa
Sprzedaż uli pszczelich wraz z materiałem gniazdowym. Wykorzystanie gospodarcze do zapylania upraw.

Szczegóły
BHP

W zakresie BHP:
Opracowywanie dokumentacji, szkolenia, gruntowny nadzór, oznakowanie poziome hal oraz magazynów, organizacja ruchu.

Szczegóły

Przydatne informacje

01

Systemy jakości dla rolnictwa

  • GLOBAL G.A.P.
  • GMP +
  • Integrowana produkcja

Czytaj więcej
02

Systemy jakości dla przemysłu spożywczego

  • BRC, BRC IoP
  • IFS, IFS Broker, IFS Logistic
  • ISO 9000, ISO 9001:2008, ISO 22000

Czytaj więcej
03

Bezpieczeństwo i higiena pracy

  • Informacje dla pracodawcy
  • Informacje dla pracownika
  • Przepisy BHP

Czytaj więcej