Wdrażanie systemów jakości i bezpieczeństwa

Insekty

Inspekcje biologa terenowego wykonywane przez inspektorów AGRO ADVICE

Konieczność przeprowadzania inspekcji zakładu spożywczego przez biologa terenowego jest wymaganiem standardu BRC FOOD wersja 7 oraz standardów sieci brytyjskich, tj. Tesco TFMS. Inspekcje biologa terenowego należy przeprowadzać każdorazowo, gdy stwierdzimy brak wystarczającej skuteczności funkcjonującego w zakładzie programu zwalczania szkodników oraz potrzebna jest niezależna i obiektywna opinia z zewnątrz. Inspekcje wykonywane przez pracowników AGRO ADVICE to również możliwość udoskonalenia zakładowego systemu bezpieczenstwa żywności w zakresie programu zwalczania szkodników, jak również szeroko rozumianego GHP i GMP.

Celem inspekcji biologa terenowego jest określenie aktualnej aktywności szkodników w pomieszczeniach zakładu i otoczeniu jego budynków, która powoduje zagrożenie zanieczyszczenia żywności na każdym etapie jej produkcji w zakładzie.

Inspekcja obejmuje następujące zagadnienia z zakresu ochrony zakładu przed szkodnikami:

• ocenę ryzyka zanieczyszczenia zakładu przez szkodniki;

• ocenę szkodnikoszczelności zakładu oraz ogólnego stanu budynków;

• wskazanie ewentualnych miejsc butowania szkodników oraz dróg ich przemieszczania w obrębie zakładu;

• ocenę wdrożonych standardów ochrony zakładu przed szkodnikami w tym analizę funkcjonującej dokumentacji Pest-Control;

• ocenę zagrożeń związanych z surowcami, warunkami magazynowymi, personelem produkcyjnym.

Inspekcja biologa terenowego AGRO ADVICE kończy się opracowaniem raportu, który zawiera pełną dokumentację stwierdzonych obserwacji (w tym również zdjęciową) wraz z zaleceniami działań korekcyjnych i korygujących.