Wdrażanie systemów jakości i bezpieczeństwa

Narzędzia BHP

GLOBALG.A.P. :

Działalność w zakresie doradztwa związanego z bezpieczeństwem i higieną pracy prowadzimy od 2009 roku. Oferujemy: 

• szkolenie BHP – instruktaż ogólny; 
• szkolenie BHP dla pracodawców / dla osób kierujących pracownikami / okresowe; 
• szkolenie BHP pracowników / okresowe;
• szkolenie BHP w tematyce kursu chemizacyjnego; 
• opracowanie oceny ryzyka zawodowego;
• opracowanie instrukcji stanowiskowych; 
• wizytę kontrolną zakładu pracy lub jednostki;
• udział w pracach zespołu powypadkowego; 
• opracowanie programu szkolenia;
• instrukcje BHP; 
• stałą obsługę BHP zakładów pracy (pełnienie służby BHP); 
• rejestr wypadków;
• opracowanie tabeli przydziału odzieży; 
• opracowanie dokumentacji pracowniczej (osoba); 
• kompleksowe oznakowanie poziome magazynów i hal logistycznych; 
• profesjonalne projektowanie organizacji ruchu w magazynie; 
• opracowanie sprawozdania Z-10. 

Świadczymy usługi na obszarze całego kraju. Nasi pracownicy są do Państwa dyspozycji. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług.